Algemeen

Inleiding

Beste Wassenaarders,

Voor u ligt de begroting 2024, het belangrijkste financiële stuk van de gemeente, waarin de maatschappelijke ambities -die de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil uitvoeren- van financiën worden voorzien, zodat deze kunnen worden gerealiseerd. Het is de manier om te laten zien dat Wassenaar financieel op orde blijft en waar de gemeente ons belastinggeld aan uitgeeft. Het is belangrijk dat elke Wassenaarder daar inzicht in kan krijgen.

Hoe ons huishoudboekje op orde blijft
Onze begroting is blijvend in evenwicht. Dat betekent dat elke euro aan lopende uitgaven aan bijvoorbeeld sport, jeugdzorg, cultuur of verkeersveiligheid ook is voorzien van structurele inkomsten via het gemeentefonds of de belastingen. Zo ontstaan er geen tekorten die via de gemeentelijke reserves (spaarpot) worden bijbetaald.

Waarom wij sparen voor nieuwe investeringen
Op investeringen schrijft de gemeente af. Zo spaart Wassenaar gezamenlijk om tijdig onze voorzieningen zoals bijvoorbeeld ons rioolsysteem, zwembad, schoolgebouwen of de nieuwe sporthal te kunnen vervangen als dat nodig is. Daardoor komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro in de spaarpot bij, welk bedrag ook nog eens toeneemt.

Wij vinden het daarom verantwoord om investeringen te doen die noodzakelijk zijn. Uitstel is vaak duurkoop en leidt tot achterstallig onderhoud of minder maatschappelijke voorzieningen. Onze liquiditeit loopt terug om bijvoorbeeld de gemeentewerf te saneren, een school te bouwen of de Groene Zone in te vullen. We investeren verantwoord waar nodig en dat versterkt onze bestuurskracht voor alle Wassenaarders. Met een sluitende begroting, het aanvullen van de spaarpot en goed samen te werken voor ons dorp, blijven wij zelfstandig. En soms leveren investeringen ook geld op door bijvoorbeeld verkoop van grond voor woningbouw of bedrijventerreinen. De kosten gaan soms voor de baten uit.

De Wassenaarder op 1: Geen verhoging van de onroerendezaakbelasting of toeristenbelasting
Hoewel het leven de afgelopen jaren fors duurder is geworden, kiest het College -in lijn met het coalitieakkoord uit 2023- uitsluitend voor trendmatige lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers. Met prudent begroten is geld ophalen bij Wassenaarders om geld op te potten zonder nieuwe uitgaven niet nodig. Vanaf 2026 kijkt de gemeente Wassenaar, net als elke andere gemeente, aan tegen landelijke tekorten waarvoor zij een oplossing van het Rijk verlangt. Daarover staat uw College in nauw contact met gemeenten in onze regio om vinger aan de pols te houden en een oplossing te vinden bij het nieuwe kabinet.

Tot slot; het leven bestaat uit meer dan cijfers
De gemeente is geen bank of bedrijf, maar de overheid die het dichtst bij u staat en in ons dorp het verschil kan maken. Dat betekent verder werken aan duurzaamheid, meer sportmogelijkheden, goede zorg, een gezellig centrum en het versterken van maatschappelijke instellingen en ondernemerschap. En het oplossen van langlopende dossiers zoals het investeren in onze dorpskern, verkeersveiligheid, het saneren van de gemeentewerf en ruimtelijke opgaven zoals behoud van het familiestrand, woningbouw, behoud van ondernemerschap en het versterken van de Groene Zone met Valkenburg. Dat maakt Wassenaar een bijzonder en mooi dorp in deze drukke regio.

Met hartelijke groet,
Namens het College van burgemeester en wethouders,

Laurens van Doeveren
Wethouder Financiën, Economie en Sport

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32