Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2023-2027                     per 31 december

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

ringen 2026

ringen 2026

2026

ringen 2027

ringen 2027

2027

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

43.791

0

-1.731

42.060

0

0

41.360

0

0

41.360

0

0

41.360

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

Totaal algemene reserves

51.791

0

-1.731

50.060

0

0

49.360

0

0

49.360

0

0

49.360

Bestemmingreserves

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

577

0

-126

452

0

-22

430

0

-97

333

0

0

333

BR kunstopdrachten

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

BR Groene buffer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR uitvoering Sociaal domein

652

0

0

652

0

0

652

0

0

652

0

0

652

BR invest sport (beg 17)

129

0

0

129

0

0

129

0

0

129

0

0

129

BR verkeersprojecten

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

0

0

51

BR egalisatie omgevingsvergunningen

1.285

0

-300

985

0

0

985

0

0

985

0

0

985

BR grote projecten

1.870

0

-225

1.645

0

-200

1.445

0

0

1.445

0

0

1.445

BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade

375

0

0

375

0

0

375

0

0

375

0

0

375

BR Transitievisies Klimaatakkoord

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

BR Reorganisatie

636

0

0

636

0

0

636

0

0

636

0

0

636

Totaal bestemmingreserves

5.654

0

-651

5.003

0

-222

4.781

0

-97

4.684

0

0

4.684

Totaal reserves

57.445

0

-2.382

55.063

0

-922

54.141

0

-97

54.044

0

0

54.044

Overzicht voorzieningen

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2023-2027                        per 31 december

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

ringen 2026

ringen 2026

2026

ringen 2027

ringen 2027

2027

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. wachtgeld+pensioenen wethouders

1.482

19

-10

1.491

19

0

1.510

19

0

1.529

19

0

1.548

Voorz. VSO ontvlechting WODV

132

0

0

132

0

0

132

0

0

132

0

0

132

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

1.614

19

-10

1.623

19

0

1.642

19

0

1.661

19

0

1.680

Voorzieningen voor risico's

Totaal voorzieningen

voor risico's

1.614

19

-10

1.623

19

0

1.642

19

0

1.661

19

0

1.680

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

2.126

1.232

-1.502

1.857

1.232

-654

2.434

1.232

-1.133

2.532

1.232

-624

3.140

Voorz. onderhoud wegen

1.388

1.163

-1.163

1.388

1.163

-1.163

1.388

1.163

-1.163

1.388

1.163

-1.163

1.389

Voorz. onderhoud bruggen

160

71

-71

160

71

-71

160

71

-71

159

71

-71

159

Voorz. onderhoud openbare verlichting

576

136

-136

576

136

-136

576

136

-136

576

136

-136

576

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

1.147

65

-65

1.147

65

-65

1.147

65

-65

1.148

65

-65

1.148

Voorz. onderhoud waterwegen

247

109

-175

181

109

-65

225

109

-175

158

109

-65

202

Voorz. onderhoud speeltoestellen

472

34

-34

472

34

-34

472

34

-34

472

34

-34

472

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

206

56

0

262

56

0

318

56

0

374

56

0

430

Gevelfonds subsidie pandeigenaren

61

0

0

61

0

0

61

0

0

61

0

0

61

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

6.383

2.866

-3.146

6.104

2.865

-2.188

6.781

2.865

-2.777

6.869

2.865

-2.158

7.577

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

11.231

637

-2.821

9.047

637

-3.355

6.329

637

0

6.966

637

-1.054

6.549

Egalisatievoorziening riolering

34

34

0

68

34

0

102

34

0

136

34

0

170

Egalisatievoorziening afval

131

0

0

131

0

0

131

0

0

131

0

0

131

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

11.396

671

-2.821

9.246

671

-3.355

6.562

671

0

7.233

671

-1.054

6.850

Totaal Voorzieningen

19.393

3.556

-5.976

16.972

3.556

-5.543

14.984

3.556

-2.777

15.762

3.556

-3.212

16.106

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32