Programma's

P1 Veiligheid en Handhaving

P1 Veiligheid en Handhaving

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals

Visie
Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen. Het hebben van een schone, hele en veilige leefomgeving is daarbij een randvoorwaarde.

Doelstellingen

  1. Stellen van veiligheidsprioriteiten;
  2. Handhaving van de openbare orde;
  3. Kunnen inspelen op thema's als omgaan met onbegrepen gedrag en meervoudig sociale

problematiek door snel te schakelen en mensgericht te helpen;

  1. Behouden van noodzakelijke hulpdienstverleningsorganisaties voor en binnen de gemeente Wassenaar;
  2. Bestrijden van ondermijnende criminaliteit;
  3. Het mogelijk maken van evenementen door mee te denken en duidelijke kaders te bieden.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32