Programma's

Recapitulatie

Recapitulatie

Tabel 6.2 - Recapitulatie alle programma's (samenvattend overzicht)

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2024

2025

2026

2027

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P1 Veiligheid en Handhaving

102

-4.204

-4.103

102

-4.129

-4.028

102

-4.129

-4.028

102

-4.129

-4.028

  P2 Mens en Maatschappij

11.652

-38.934

-27.281

11.636

-39.593

-27.957

11.573

-39.634

-28.061

10.901

-38.863

-27.962

  P3 Bestuur en middelen

633

-4.171

-3.538

657

-4.083

-3.426

657

-4.083

-3.426

657

-4.083

-3.426

  P4 Fysieke leefomgeving

1.879

-6.176

-4.296

1.879

-5.345

-3.466

1.804

-4.767

-2.963

1.804

-4.767

-2.963

  P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

9.716

-19.221

-9.505

10.062

-19.661

-9.599

9.714

-20.197

-10.483

10.074

-20.159

-10.085

  Totaal programma's

23.982

-72.705

-48.723

24.336

-72.811

-48.475

23.850

-72.810

-48.960

23.538

-72.001

-48.463

Algemene dekkingsmiddelen

58.669

-535

58.134

59.575

-535

59.041

56.024

-535

55.490

55.752

-260

55.492

Overhead

3.320

-15.055

-11.735

3.311

-14.404

-11.093

3.292

-14.206

-10.914

3.373

-14.454

-11.080

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

85.971

-88.320

-2.349

87.222

-87.776

-554

83.166

-87.577

-4.411

82.664

-86.741

-4.077

Mutaties reserves

2.382

0

2.382

922

0

922

97

0

97

0

0

0

Geraamde resultaat

88.353

-88.320

32

88.144

-87.776

368

83.263

-87.577

-4.314

82.664

-86.741

-4.077

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32