Financiële begroting

Mutaties reserves per programma

Tabel 12.4 - Reservemutaties per programma

Begroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2024

(bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P2 Mens en Maatschappij

50

-

50

P3 Bestuur en Middelen

731

-

731

P4 Fysieke leefomgeving

1.475

-

1.475

P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

126

-

126

Totaal mutaties reserves

2.382

-

2.382

Meerjarenbeeld mutaties reserves per programma

Progr.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2

Project De Schulpwei

50

-

-

-

3

Ontvlechting Sociaal Domein

500

200

-

-

3

Nieuw financieel systeem

150

-

-

-

3

Verbeteren bestuurscultuur

81

-

-

-

4

Omgevingswet

300

-

-

-

4

Sanering gemeentewerf

1.000

500

-

-

4

RO-procedure nieuwbouw SKOW

175

-

-

-

4

RO-procedure St. Jan Baptist- St. Jozefschool tbv woningbouw

-

200

-

-

5

Uitvoeringskosten Lokale Energiestrategie 2023-2026

126

22

97

-

Totaal (per saldo onttrekking)

2.382

922

97

-

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 13:11:34 met de export van 09/28/2023 17:15:32